Verwijzingen en vergoedingen

Verwijzing
Wanneer u denkt dat uw kind kinderergotherapie nodig heeft, kunt u om een verwijzing vragen bij uw huisarts of specialist. Twijfelt u of uw kind kinderergotherapie nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op. Bij sommige verzekeraars is geen verwijzing van de (huis-) arts meer nodig. Dit heet Direct Toegankelijke Ergotherapie. Overleg met uw verzekeraar of met ons over de specifieke voorwaarden.

Vergoeding 2020
(Kinder)ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Ieder persoon heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Hieronder valt zowel de behandeling of cursus van uw kind als de begeleiding van zijn omgeving. 
Sommige verzekeringen vergoeden meer (soms zelfs onbeperkt). De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer informatie. 

Afzeggingen

Indien u een behandelafspraak niet kunt nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Als u niet of niet tijdig annuleert, dan brengt de ergotherapeut het tarief voor de gereserveerde behandeling in rekening. Zie voor verdere uitleg onze betalingsvoorwaarden aan de linkerzijde.

Tarief 2020
Wanneer u als ouder de behandeling zelf betaalt of wanneer de ergotherapie wordt betaald vanuit een “arrangement” vanuit school, vragen wij het tarief aangegevenv vanuit Ergotherapie Nederland.

Enkelvoudige ergotherapie 17,74 Euro per kwartier

Toeslag thuisbehandeling 28,80 Euro per bezoek