Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie stelt kinderen in staat om dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen. Sommige kinderen kunnen vanwege hun motoriek of verwerking van prikkels onvoldoende meekomen op school of zijn onhandig bij het aanleren van dagelijkse vaardigheden. 

Kinderergotherapie zorgt ervoor dat een kind meer zelf! kan en zijn omgeving hieraan is aangepast. Hierdoor groeit zijn zelfvertrouwen in het doen van dagelijkse activiteiten.