Wat doen wij?


We inventariseren de hulpvraag door met ouders én kind (vanaf ongeveer 6 jaar) de moeilijkheden in het dagelijks handelen door te nemen. We gebruiken hiervoor gesprekken, oudervragenlijsten en eventueel zelfevaluatielijsten. We stellen samen het behandelplan op. Hierna volgt observatie van het handelen van uw kind in de eigen omgeving, bijvoorbeeld thuis en/of op school. Afhankelijk van de hulpvraag en de observatie volgt advies, coaching en/of behandeling van uw kind, ouders of leerkracht/pedagogisch medewerker.

Het doel van kinderergotherapie is dat het kind zelfstandiger en makkelijker dagelijkse activiteiten kan gaan doen. Omdat het dagelijks handelen van kinderen wisselend is per leeftijd, hebben we voorbeelden van problemen waar kinderen tegenaan kunnen lopen op een rij gezet voor 4 verschillende leeftijdsgroepen:
–          De kinderen tussen de 0 en de 4 jaar.
–          De kinderen tussen de 4 en de 8 jaar
–          De kinderen tussen de 8 en de 12 jaar
–          De jongeren tussen de 12 en de 18 jaar.