Wat doet Zelf!?

Wij geven therapie die gericht is op het het dagelijks leven van een kind. Doel is altijd dat een kind Zelf! iets leert wat het kind nog niet goed genoeg of nog niet kan. 
De handigheid voor het aanleren van de dagelijkse vaardigheden (de praxis) speelt hierbij een rol evenals de voorwaarden vanuit de motoriek en de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking). 

Omdat het dagelijks leven van kinderen sterk wordt bepaald door hun leeftijd, onderscheiden we hierbij 4 verschillende leeftijdsgroepen:
–          De kinderen tussen de 0 en de 4 jaar.
–          De kinderen tussen de 4 en de 8 jaar
–          De kinderen tussen de 8 en de 12 jaar
–          De jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. 

Voor elke groep kinderen kunt u op een signaleringslijst voorbeelden zien van problemen op het gebied van het dagelijks leven, waarvoor u ons kunt inschakelen. Wanneer uw kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert, kunt u de lijst erbij pakken van de ontwikkelingsleeftijd waarop uw kind functioneert.
(zie signaleringslijsten)

Wij geven individuele behandeling, welke plaats vindt thuis en/of, op school of opvang en/of op onze praktijk.