Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact
Interview TC Tubantia
Krantenpagina TC Tubantia
Belangrijk

01-01-2015 Grote verschillen tussen aanvullende pakketten zorgverzekeraars 2015.
Ergotherapie blijft in 2015 in het basispakket zitten van alle zorgverzekeraars! 
Er zitten grote verschillen tussen hoeveel uur ergotherapie u extra vergoed kunt krijgen bij de aanvullende verzekeraars: van 1 uur extra tot 100% vergoeding van alle uren. Voor een overzicht kunt u kijken ophttps://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ergotherapie.aspx
Wij raden u aan de informatie van deze site altijd te checken bij de desbetreffende verzekeraar.

01-01-2015 In 2015 vergoeden veel verzekeraars geen ergotherapie op scholen.
Ergotherapie op school wordt door veel verzekeraars beperkt vergoed. De verzekeraars hebben specifieke voorwaarden opgesteld waar ergotherapie op school aan moet voldoen. 
Vraag uw verzekeraar voor de mogelijkheden van ergotherapie op school.
In het kort: 
Bij Menzis mag max. 25 % van de behandelingen op school plaatsvinden.
Bij Achmea mag ergotherapie in 2015 wel op school plaats vinden, wanneer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden.
Bij VGZ (en partners, waaronder IZZ, Unive, Trias) 
mag ergotherapie in 2015 wel op school plaats vinden, wanneer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden.
Bij CZ mag max 20% van de behandelingen op scholen plaatsvinden. 
Wilt u meer ergotherapie voor uw kind op school vergoed krijgen dan hier genoemd, neem dan contact op met uw verzekeraar. Wij hebben een schriftelijke toestemming nodig!


01-03-2013 Per 1 maart zitten wij met onze praktijk in Gezondheidscentrum Roombeek, roomweg 178.
 
Hier werken wij samen met de kinderfysiotherapeuten van Fitclinic en de kinderlogopedisten van Logopedie in Enschede! 
Ons nieuwe adres is:
Zelf! kinderergo; praktijk voor kinderergotherapie
Roomweg 178
7523 BT Enschede
053-7113655 (ons telefoonnummer blijft gelijk).

01-02-1013 Per 1 februari 2013 hebben wij een dependance in Hengelo.
Onze depenance zit in het gebouw van "de Zevensprong", een school voor speciaal onderwijs, cluster 4. Het adres is Coornhertstraat 3 7552 MT Hengelo.
De Zevensprong is een regionale school voor jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar die zich om verschillende redenen binnen het regulier onderwijs onvoldoende kunnen ontwikkelen. De school ligt in de wijk Groot Driene, aan de rand van Hengelo. De leerlingen van de 7-sprong zijn door hun specifieke ondersteuningsbehoefte voor kortere of langere periode aangewezen op het speciale onderwijs dat zij bieden. Na De Zevensprong kan een kind doorstromen naar diverse vormen van vervolgonderwijs.
Voor informatie over deze school, zie de website www.de7sprong.nl

08-09-2010
Filmpje over kinderergotherapie is rechtstreeks via onze site te zien: zie op onze startpagina Zelf! kinderergo.
Dit filmpje laat concreet zien wat ergotherapie kan inhouden bij schoolgaande kinderen en is gemaakt door Ergotherapie Nederland.

08-09-2010
Zelf-Net is actief voor nieuwe ouders!
Op onze site kunnen nieuwe ouders inloggen in het dossier van uw kind. Wij willen u directe inzage geven omdat wij openheid belangrijk vinden. Tevens geven wij u de mogelijkheid om informatie, verslagen of video's toe te voegen. En wanneer u hier toestemming voor geeft kan ook de leerkracht van uw kind inzage krijgen. Naast de verslagen van uw kind vindt u ook andere aanvullende relevante informatie en informatie over de praktijk. We gaan ervan uit dat Zelf-Net de kwaliteit van onze behandeling verder zal versterken.
Is uw kind bij ons in behandeling en wilt u als ouder in het dossier van uw kind? Geef dit dan bij ons aan.
Zie voor informatie
www.zelfkinderergo.nl/zelf-net.php

23-06-2009 Interview TC Tubantia
Ingrid en Christine hebben een interview gegeven aan de Twentsche Courant Tubantia! Het artikel staat in de krant van dinsdag 23 juni 2009, regio Twente, pagina 28, 29. 
Als u hiernaast of als u hier klikt
www.tctubantia.nl/regio/twente/5152641/Leren-spelen-in-een-zandbak-met-bonen.ece, kunt u het artikel lezen. Er zijn veel reacties en vragen van ouders en leerkrachten binnengekomen. Wilt u ook reageren? Vul dan het contactformulier in op onze site en we nemen contact met u op.

Adres:
Zelf! kinderergo; praktijk voor kinderergotherapie
Roomweg 178 (in Gezondheidscentrum Roombeek)
7523 BT Enschede
053-7113655 (b.g.g. graag voicemail inspreken)
Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact