Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact
Wat is kinderergotherapie?
Site Ergotherapie Nederland
Wat doet Zelf!?
Wanneer schakelt u een kinderergotherapeut in?
Wat is de werkwijze van Zelf!?
Filmpje Ergotherapie Nederland
Ervaringen van ouders met Zelf!
Wat doet Zelf!?

Wij geven therapie die gericht is op het het dagelijks leven van een kind. Doel is altijd dat een kind Zelf! iets leert wat het nog niet goed genoeg of nog niet kan.
De handigheid voor het aanleren van de dagelijkse vaardigheden (de praxis) speelt hierbij een rol evenals de voorwaarden vanuit de motoriek en de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking). 

Omdat het dagelijks leven van kinderen sterk wordt bepaald door hun leeftijd, onderscheiden we hierbij 4 verschillende leeftijdsgroepen:
-          De kinderen tussen de 0 en de 4 jaar.
-          De kinderen tussen de 4 en de 8 jaar
-          De kinderen tussen de 8 en de 12 jaar
-          De jongeren tussen de 12 en de 18 jaar.

Voor elke groep kinderen kunt u op een signaleringslijst voorbeelden zien van problemen op het gebied van het dagelijks leven, waarvoor u ons kunt inschakelen.Wanneer uw kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert, kunt u de lijst erbij pakken van de ontwikkelingsleeftijd waarop uw kind functioneert.
(zie signaleringslijsten)

Wij geven individuele behandeling, welke plaats vindt thuis en/of, op school of opvang en/of op onze praktijk.
Naast behandeling geven wij ook workshops voor ouders, brusjes (broertjes en zusjes) en leerkrachten of groepsleidsters. Deze workshops zijn gericht op begrijpen wat de sterke en zwakkere kanten van het kind zijn in het dagelijks leven en de omgeving zo optimaal mogelijk hierop afstemmen. Er bestaan verschillende thema´s voor workshops.Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact