Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact
Wat is kinderergotherapie?
Site Ergotherapie Nederland
Wat doet Zelf!?
Wanneer schakelt u een kinderergotherapeut in?
Wat is de werkwijze van Zelf!?
Filmpje Ergotherapie Nederland
Ervaringen van ouders met Zelf!
Wat is de werkwijze van Zelf!?

Binnen onze behandelingen staat het kind en zijn omgeving centraal. Om een goed beeld te krijgen van uw kind in zijn eigen omgeving, sturen wij u een vragenlijst toe, eventueel aangevuld met een vragenlijst voor de school of opvang waar uw kind naar toe gaat. De behandeling start met een gesprek met u en vanaf 7 jaar ook met uw kind (de COPM) waarin wij uw vragen op een rij zetten.

Daarnaast doen wij een observatie van uw kind in onze praktijk, eventueel aangevuld met een extra observatie of test in onze praktijk of thuis, op school of op de opvang. Op deze manier brengen wij de sterke en zwakkere kanten van uw kind in kaart op het gebied van dagelijkse vaardigheden (ADL), de handigheid in het aanleren van nieuwe vaardigheden (praxis) en de voorwaarden op het gebied van de motoriek en de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking).
Na deze eerste fase volgt de individuele behandeling. Dit kan plaatsvinden thuis, op school of op de opvang of in onze praktijk. Afhankelijk van uw vraag en de leeftijd van uw kind bent u bij de behandeling of cursus van uw kind aanwezig. Deze behandelfase wordt altijd afgesloten middels een gesprek met of bezoek aan de school of opvang.

In de evaluatiefase wordt met u besproken in hoeverre uw vraag beantwoord is en wat de voorwaarden zijn om de vooruitgang vast te houden. Eventueel wordt een vragenlijst, observatie of test herhaald om vast te leggen waarin uw kind vooruitgang heeft geboekt.

Samengevat 

Observatie/ inventarisatiefase

 Behandelfase    

 Evaluatiefase

Vragenlijst

Individuele behandeling 

Gesprek

Gesprek ouder en kind ouder dan 7 jaar

Gesprek met of bezoek aan school of opvang 

Evt. herhaling vragenlijst, observatie of test

Observatie op praktijk, evt. aangevuld met test of observatie op praktijk, thuis, school of opvang.

 

 

                             Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact