Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact
Betalingsvoorwaarden
Pricacy Reglement
Behandelovereenkomst
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen

Verwijzing
Wanneer u denkt dat uw kind kinderergotherapie nodig
heeft, kunt u om een verwijzing vragen bij uw huisarts of specialist. Twijfelt u of uw kind kinderergotherapie nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.  
Bij sommige verzekeraars is geen verwijzing van de (huis-) arts meer nodig. Dit heet Direct Toegankelijke Ergotherapie. Overleg met uw verzekeraar of met ons over de specifieke voorwaarden.

Vergoeding 2015
(Kinder)ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Ieder persoon heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Hieronder valt zowel de behandeling of cursus van uw kind als de begeleiding van zijn omgeving.
Sommige verzekeringen vergoeden meer (soms zelfs onbeperkt). De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer informatie. 

Afzeggingen

Indien u een behandelafspraak niet kunt nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Als u niet of niet tijdig annuleert, dan brengt de ergotherapeut het tarief voor de gereserveerde behandeling in rekening. Zie voor verdere uitleg onze betalingsvoorwaarden aan de linkerzijde.


Tarief 2015
Wanneer u als ouder de behandeling zelf betaalt of wanneer de ergotherapie wordt betaald vanuit een "arrangement" vanuit school, vragen wij het tarief van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit):

Enkelvoudige ergotherapie 16,00 Euro per kwartier

Toeslag thuisbehandeling 26,67 Euro per bezoek


Onze behandelovereenkomst, de betalingsvoorwaarden en ons privacyreglement vindt u tevens aan de linkerzijde.

Adres:
Zelf! kinderergo; praktijk voor kinderergotherapie
Roomweg 178 (in Gezondheidscentrum Roombeek)
7523 BT Enschede
053-7113655 (b.g.g. graag voicemail inspreken)
06 - 445 92 160 (Ingrid de Haan) 
06 - 158 29 621 (Christine Dorenbusch)Zelf! kinderergo
Wie zijn wij
Verwijzing, vergoeding en afzeggingen
Signaleringslijsten
Belangrijk
Folder
Contact