Verwijzingen en vergoedingen

Verwijzing of directe toegankelijkheid
Wanneer er bij uw kind geen medische bijzonderheden spelen en uw kind is 3 jaar of ouder, dan kunt u zonder verwijzing van de (huis-)arts bij ons terecht. Dit heet Direct Toegankelijke Ergotherapie.
Wanneer er medische bijzonderheden zijn, wanneer uw kind een diagnose heeft en/of wanneer uw kind jonger is dan 3 jaar, kunt u om een verwijzing vragen bij uw huisarts of specialist.  

Vergoeding 2023
(Kinder)ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Ieder persoon heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Hieronder valt zowel de behandeling van uw kind als de begeleiding van zijn omgeving. 
Sommige verzekeringen vergoeden meer (soms zelfs onbeperkt). Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na welke vergoeding voor ergotherapie uw polis biedt.

Afzeggingen
Indien u een behandelafspraak niet kunt nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Als u niet of niet tijdig annuleert, dan brengt de ergotherapeut het tarief voor de gereserveerde behandeling in rekening. Zie voor verdere uitleg onze betalingsvoorwaarden aan de linkerzijde.

Tarief 2023
Wanneer u als ouder de behandeling zelf betaalt, vragen wij het tarief aangegeven vanuit Ergotherapie Nederland.

Tarief ergotherapie: 26,92 Euro per kwartier. (Dit heet enkelvoudige eerstelijns ergotherapie.)
Toeslag thuisbehandeling: 33,34 Euro per bezoek. (dit geldt ook voor observatie en gesprekken op school, KDV of PSZ.)