Wat is onze werkwijze?

Binnen onze behandelingen staat uw kind en zijn omgeving centraal. Om een goed beeld te krijgen van uw kind in zijn eigen omgeving, sturen wij u een vragenlijst toe, eventueel aangevuld met een vragenlijst voor de school of opvang. De behandeling start met een intakegesprek met u en vanaf 7 jaar ook met uw kind. In dit gesprek zetten wij op een rij wat uw vragen zijn over het doen van dagelijkse activiteiten.

Daarnaast doen wij een observatie van uw kind op school , thuis of op de opvang, eventueel aangevuld met een extra observatie of test in onze praktijk. Op deze manier brengen wij de sterke kanten en de aandachtspunten van uw kind in kaart op het gebied van:

  • dagelijkse vaardigheden
  • handigheid in het aanleren van nieuwe vaardigheden
  • voorwaarden op het gebied van de motoriek
  • verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking).

Na deze eerste fase volgt individuele behandeling, advies of coaching. Dit kan plaatsvinden op de praktijk en indien nodig thuis. Als ouder bent u aanwezig bij de behandeling van uw kind. School of de opvang wordt bij de behandeling betrokken.

In de evaluatiefase wordt met u besproken in hoeverre uw vraag beantwoord is en wat de voorwaarden zijn om de vooruitgang vast te houden. Eventueel wordt een vragenlijst, observatie of test herhaald om vast te leggen waarin uw kind vooruitgang heeft geboekt.