12-18 jarigen

Sensorische informatieverwerking

Uw puber gaat naar de middelbare school. Op school wordt op elk moment van de dag een beroep gedaan op de sensorische informatieverwerking van uw kind (dit wordt ook wel zintuiglijke prikkelverwerking genoemd). Bij sommige kinderen verloopt deze sensorische informatieverwerking anders dan bij de meeste kinderen.

Het kan zijn dat uw kind de hele dag op zoek is naar prikkels, waardoor het zich niet goed kan concentreren op de lesstof en storend is voor zijn klasgenootjes, de leerkracht en zichzelf. Het kan ook zijn dat prikkels langs uw kind heengaan, waardoor uw kind de lesstof onvoldoende meekrijgt. Uw kind kan ook erg gevoelig zijn voor de prikkels om hem heen, waardoor het overprikkeld thuis komt of op school en thuis prikkels probeert te vermijden.

Wanneer uw kind een te hoge of een te lage alertheid heeft en hierdoor op zoek gaat naar prikkels of hierdoor prikkels langs hem heen gaan, kunt u dit bijvoorbeeld zien aan het volgende.

Uw puber van 8-12 jaar (middelbare school leerling) zit vaak of continue:

 • te friemelen met voorwerpen, met zijn vingers, nagelbijten
 • te wippen of te wiebelen met zijn bovenlichaam, met zijn voeten, met zijn stoel
 • veel geluid te maken (neuriën, zingen, andere geluiden maken)
 • te leunen op, hangen aan alles

Wanneer uw puber heel gevoelig is,  reageert uw kind vaak geprikkeld, geïrriteerd of boos op activiteiten en prikkels of probeert deze te vermijden. Bij uw gevoelige kind kunt u de overgevoeligheid bijvoorbeeld zien bij de volgende dagelijkse activiteiten en zintuigprikkels:

– dagelijkse verzorging:

 • haren knippen
 • voedsel met verschillende structuren eten

– bewegingsactiviteiten:

 • liften, roltrappen, hoogte
 • kermisattracties of speeltuintoestellen die hoog, snel gaan of veel draaien

  – geluidsprikkels:

 • rumoer, veel geluiden door elkaar, bijvoorbeeld in de klas (en dan moeite hebben met het filteren van geluiden)
 • harde of onverwachtse geluiden bijvoorbeeld in een grote hal, gymzaal
 • elk klein geluidje horen

– kijkprikkels:

 • veel visuele prikkels bij elkaar, bijvoorbeeld in een la (en dan moeite hebben met het vinden van een voorwerp)
 • drukke ruimtes met veel mensen, bijvoorbeeld in een grote hal, gymzaal
 • elk klein dingetje zien

 – Overige activiteiten:

 • activiteiten waarbij de handen vuil worden

Ontwikkeling dagelijkse activiteiten

Er kunnen u ook bijzonderheden opvallen aan de ontwikkeling van uw puber. Dit kan te maken hebben met een handelingsprobleem bij het aanleren of automatiseren van dagelijkse activiteiten. Uw kind kan dan de volgende bijzonderheden laten zien:

Uw puber van 12-18 jaar (middelbare school leerling):

 • is minder zelfstandig dan zijn leeftijdsgenoten, heeft meer hulp nodig van volwassenen
 • heeft extra herhaling nodig voordat hij iets leert
 • heeft moeite met het automatiseren van vaardigheden
 • heeft weinig drang om iets zelfstandig te doen
 • heeft de neiging zichzelf te overschatten of zichzelf te onderschatten
 • beweegt houterig en is onhandig
 • Heeft moeite met meerdere opdrachten tegelijk

Vaardigheden

Het kan ook zijn dat er dagelijkse vaardigheden zijn die uw kind moeilijk aanleert:

Uw puber, middelbare school leerling heeft moeite met:

 • leesbaar en vlot schrijven
 • soepel/ontspannen schrijven
 • gebruik van een passer en geodriehoek
 • eten met mes en vork
 • snijden van vlees
 • zelfstandig plannen en op tijd uitvoeren ochtendritueel
 • een eenvoudige huishoudelijke activiteit doen: de tafel dekken; kamer opruimen
 • overzicht houden over de dag/week
 • het pakken van de school-, gym- of sporttas
 • op tijd maken en leren van zijn huiswerk

Vermoeidheid en pijnklachten

Uw puber kan moeite hebben met het volbrengen van alle taken die op zijn pad komen. Hij heeft toenemend minder energie en klaagt over vermoeidheid of pijn. Hierdoor kan uw puber wisselend of niet meedoen met leeftijdsgenoten, waardoor er sprake is van schoolverzuim, niet meer meedoen met gym of sport en niet meer met vrienden weg kunnen. Bij de ergotherapie brengen we samen met uw kind en u alle activiteiten die uw kind doet (de belasting) in kaart en de disbalans met de belastbaarheid van uw kind (wat uw kind aan kan). We nemen hierbij de bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking, de vaardigheden en het handelen mee.

Als u dingen herkent bij uw kind die in beschrijving staan, en u twijfelt of ergotherapie iets voor uw kind en u kan betekenen, neem dan contact met ons op: info@zelfkinderergo.nl.

Wij werken samen aan zelfstandigheid