Wat doen wij?


We inventariseren de hulpvraag door met ouders én kind (vanaf ongeveer 6 jaar) de moeilijkheden in het dagelijks handelen door te nemen. We gebruiken hiervoor gesprekken, oudervragenlijsten en voor kinderen onder andere een zelfevaluatielijst.

Samen met ouders en kind stellen we het behandelplan op. Hierna volgt observatie van het handelen van uw kind in de eigen omgeving, bijvoorbeeld thuis en/of op school. Afhankelijk van de hulpvraag en de observatie volgt advies, coaching en/of behandeling van uw kind, u als ouder en anderen zoals leerkracht of pedagogisch medewerker van uw kind.

Het doel van kinderergotherapie is dat het kind zelfstandiger en makkelijker dagelijkse activiteiten kan gaan doen. Omdat het dagelijks handelen van kinderen wisselend is per leeftijd, hebben we voorbeelden van problemen of moeilijkheden waar kinderen tegenaan kunnen lopen op een rij gezet voor 4 verschillende leeftijdsgroepen:
–          Kinderen van 0 tot 4 jaar.
–          Kinderen van 4 tot 8 jaar
–          Kinderen van 8 tot 12 jaar
–          Jongeren van 12 tot 18 jaar.