Home

Update over het Corona-virus en kinderergotherapie

Van 24-03-2020 tot 01-06-2020 is het tijdelijk niet mogelijk om paramedische behandelingen, zoals kinderergotherapie, face-to-face te doen, zoals genoemd in de landelijke persconferentie van 23-03-2020. 
Wij laten zoveel mogelijk afspraken doorgaan via video-bellen. Video-bellen kan via Whats-app, Skype of Face-time. De afgelopen week hebben wij een deel van de afspraken op deze manier gedaan en de ervaringen zijn positief. Ouders vinden het video-bellen zinvol. Kinderen vinden de behandelingen een leuke afwisseling van het schoolwerk waar ze thuis mee bezig zijn. De ziektekostenverzekeraars vergoeden zowel het video-bellen als ook telefonische consulten.

Heeft u een afspraak?  Dan wordt dit een video-bel afspraak:

Onze afspraken bestaan uit (ouder- of school-)gesprekken, observaties en behandelingen. Alledrie vinden nu plaats middels video-bellen of video’s mailen.
Voor gesprekken is het prettig dat u zich in een andere ruimte bevindt dan uw kind(-eren), tenzij uw kinderergotherapeut aangeeft dat het wenselijk is dat uw kind bij het gesprek aanwezig is. Voor “schoolgesprekken” met ouders en leerkrachten of pedagogisch medewerkers samen proberen we aan te sluiten bij de mogelijkheden die de school of het KDV van uw kind biedt voor het voeren van een video-vergadering. 
Voor observaties, kunt u een video opnemen van uw kind in de situatie(s) die uw kinderergotherapeut vooraf met u doorneemt.
U kunt de gemaakte video versturen middels wetransfer: http://www.wetransfer.com
Ook kunt u uw video sturen met Whats app. 
Behandelingen vinden bij voorkeur plaats aan de keukentafel, waarbij het kind op een passende (kinder-)stoel zit. Wij geven vooraf aan welk materiaal u van te voren klaar kunt leggen. Het is prettig wanneer de omgeving van het kind zo rustig mogelijk is met zo weinig mogelijk afleiding.
Wij lenen therapiematerialen uit, wanneer mogelijk (denk aan verzwaringsdekens, wiebelkussens e.s.). Wij maken hierover specifieke afspraken met u.
Mocht er betreffende uw afspraak een wijziging op bovenstaande informatie handig zijn, dan neemt uw kindergotherapeut voor de gemaakte afspraak contact met u op.

Heeft u de gemaakte afspraken afgezegd en (nog) geen nieuwe afspraak gemaakt?

Wellicht is het maken van een nieuwe afspraak toch handig in verband met de meest recente maatregelen tot 1 juni 2020. Ook kan het zijn dat u door de nieuwe situatie, nieuwe vragen tegenkomt komt bij uw kind op het gebied van het dagelijks leven.
Wilt u een (nieuwe) afspraak, dan kunt u contact opnemen de kinderergotherapeut van uw kind, bij voorkeur met Whats app.

Wij proberen onze app zo veel mogelijk te lezen en z.s.m. een reactie te geven.
Ingrid: 0538900105
Christine: 0537113655

Wilt u uw kind voor het eerst aanmelden voor kinderergotherapie?

U kunt uw kind nog steeds bij ons aanmelden voor kinderergotherapie. Wij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Enschede. Spreek onze voicemail in of stuur een mailtje, dan nemen we z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden met u door te spreken.

Email:
Info@zelfkinderergo.nl

Voor algemene informatie over het Corona-virus zie verder op onze pagina Update Corona

Welkom op onze site

Welkom op de website van Zelf! Kinderergo, praktijk voor kinderergotherapie in Enschede.  Wij zijn een team van 2 ervaren  kinderergotherapeuten en werken inmiddels bijna 11 jaar in de eerste lijn. Voordat we de praktijk zijn gestart, hebben we allebei 15 jaar gewerkt op de kinderafdeling van een revalidatiecentrum. 

Ons team bestaat uit Christine Dorenbusch en Ingrid de Haan. Wij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar, die problemen ondervinden in het dagelijks handelen. Wij werken samen aan zelfstandigheid. De kinderergotherapie in onze praktijk is laagdrempelig en van hoge kwaliteit. We zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en als specialist kinderergotherapie in het Register Kinderergotherapie. 

Contact
Christine:  053-7113655 
Ingrid:  053-8900105

Email:
Info@zelfkinderergo.nl

Adres:
Roomweg 178
7523 BT Enschede

Samenwerking Kinderteam Kidsclinic en anderen
We maken deel uit van het kinderteam Kidsclinic aan de Roomweg 180 en werken hierin intensief samen met

 • logopedisten van Logopedie in Enschede
 • kinderfysiotherapeuten van Fitclinic
 • kinderdiëtisten van Diëtistenpraktijk Twente
 • kinderpsychologen en behandelaars van Helios Kind & Jeugd
 • kinderpodotherapeuten van Voetencentrum Wender

www.kidsclinic.nl

Samenwerking team voor moeilijke eters
Wij maken ook deel uit van het team voor moeilijke eters. Hierin werken wij samen met

 • kinderdiëtisten van Diëtistenpraktijk Twente
 • opvoedondersteuner Lydia van Haren van ACTOO-Twente
 • prélogopedist Milou Derkman van BEO Logopedie.

Samenwerking anderen

 • DCD-team van Centrum voor Revalidatie Roessingh
 • Scholen in de regio Enschede
 • Behandelaars van andere praktijken en instellingen