Home

Update over het Corona-virus en kinderergotherapie vanaf 11-05-2020

Onlangs heeft het kabinet een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd. De lockdown maatregelen tegen het coronavirus hebben tot nu toe effect en stapje voor stapje worden veel dingen weer hervat.
Voor  kinderergotherapie betekent dit samengevat het volgende:

 • Gesprekken met ouders, leerkrachten en behandelingen die via beeldbellen mogelijk zijn, doen we zoveel mogelijk op afstand via beeldbellen;
 • Wanneer de behandeling op afstand via videobellen niet het gewenste effect heeft, kan langzaam weer worden gestart met behandeling op de praktijk;
 • Wanneer u met uw kind naar de praktijk komt, dienen u en uw kind nog steeds de anderhalve meter maatregel en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen;
 • U kunt alleen met uw kind naar de praktijk komen wanneer u een afspraak heeft en waarbij u vooraf alle volgende vragen met “nee” heeft beantwoord:
 • Heeft u of uw kind één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u of uw kind de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u of een van uw gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Hoe wij op onze praktijk omgaan met de coronamaatregelen, kunt u lezen in:
Brief aan ouders over coronamaatregelen Zelf! Kinderergo

Voor afspraken m.b.t. observaties op scholen, is het beleid van school leidend (in combinatie met de algemene maatregelen). 

De aankomende weken willen wij graag betrokken zijn bij het starten van de kinderen op de scholen en kinderdagverblijven:

 • Overleggen met ouders en scholen of andere behandelaars kunnen doorgaan via google meet of click doc.
 • Ook oudergesprekken pakken we graag zoveel mogelijk op via videobellen. Zo voorkomen we dat behandelingen teveel worden uitgesteld en er te weinig tijd voor de zomervakantie overblijft om de behandeling vorm te kunnen geven.
 • Wij zullen met scholen contact opnemen over de mogelijkheden voor observaties via de digitale weg.
 • Wij vragen aan u als ouders om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden van behandelen via beeldbellen. Nu de kinderen weer naar school of kinderdagverblijf gaan, is het een goed moment om de ergotherapie (weer) op te pakken. Behandeling via beeldbellen leidt vaak tot verrassend goed resultaat.

Maatregelen Corona-virus en kinderergotherapie 

Inmiddels hebben we alweer meerdere weken positieve ervaringen met behandelen via video-bellen.  Ouders vinden het video-bellen zinvol. Kinderen vinden deze manier van behandelen een leuke afwisseling. De ziektekostenverzekeraars vergoeden zowel het video-bellen als ook telefonische consulten.

Wij laten zoveel mogelijk afspraken doorgaan via video-bellen. Video-bellen doen wij bij voorkeur middels Google Meet of Click Doc. Uw kinderergotherapeut zal toelichten hoe dit in zijn werking gaat.

Heeft u een afspraak?  Dan wordt dit een video-bel afspraak, tenzij de behandeling op afstand via videobellen niet het gewenste effect heeft:

Voor gesprekken per videobellen is het prettig dat u zich in een andere ruimte bevindt dan uw kind(-eren), tenzij uw kinderergotherapeut aangeeft dat het wenselijk is dat uw kind bij het gesprek aanwezig is.
Voor “schoolgesprekken” met ouders en leerkrachten of pedagogisch medewerkers samen proberen we aan te sluiten bij de mogelijkheden die de school of het KDV van uw kind biedt voor het voeren van een video-vergadering. Vaak worden deze afspraken ook gedaan met gebruik van Google Meet.
Voor observaties, kunt u een video opnemen van uw kind in de situatie(s) die uw kinderergotherapeut vooraf met u doorneemt.
U kunt de gemaakte video versturen middels wetransfer: http://www.wetransfer.com
Ook kunt u uw video sturen met Whats app. 
Behandelingen per videobellen vinden bij voorkeur plaats aan de keukentafel, waarbij het kind op een passende (kinder-)stoel zit. Wij geven vooraf aan welk materiaal u van te voren klaar kunt leggen. Het is prettig wanneer de omgeving van het kind zo rustig mogelijk is met zo weinig mogelijk afleiding.
Wij lenen therapiematerialen uit, wanneer mogelijk (denk aan verzwaringsdekens, wiebelkussens e.s.). Wij maken hierover specifieke afspraken met u.
Mocht er betreffende uw afspraak een wijziging op bovenstaande informatie handig zijn, dan neemt uw kindergotherapeut voor de gemaakte afspraak contact met u op. Dit doen wij ook wanneer de behandeling op afstand via videobellen niet het gewenste effect heeft.

Heeft u de gemaakte afspraken afgezegd en (nog) geen nieuwe afspraak gemaakt?

Wilt u een (nieuwe) afspraak, dan kunt u contact opnemen de kinderergotherapeut van uw kind, bij voorkeur met Whats app.

Wij proberen onze app zo veel mogelijk te lezen en z.s.m. een reactie te geven.
Ingrid: 0538900105
Christine: 0537113655

Wilt u uw kind voor het eerst aanmelden voor kinderergotherapie?

U kunt uw kind nog steeds bij ons aanmelden voor kinderergotherapie. Wij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Enschede. Spreek onze voicemail in of stuur een mailtje, dan nemen we z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden met u door te spreken.

Email:
Info@zelfkinderergo.nl

Voor algemene informatie over het Corona-virus zie verder op onze pagina Update Corona

Welkom op onze site

Welkom op de website van Zelf! Kinderergo, praktijk voor kinderergotherapie in Enschede.  Wij zijn een team van 2 ervaren  kinderergotherapeuten en werken inmiddels bijna 11 jaar in de eerste lijn. Voordat we de praktijk zijn gestart, hebben we allebei 15 jaar gewerkt op de kinderafdeling van een revalidatiecentrum. 

Ons team bestaat uit Christine Dorenbusch en Ingrid de Haan. Wij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar, die problemen ondervinden in het dagelijks handelen. Wij werken samen aan zelfstandigheid. De kinderergotherapie in onze praktijk is laagdrempelig en van hoge kwaliteit. We zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en als specialist kinderergotherapie in het Register Kinderergotherapie. 

Contact
Christine:  053-7113655 
Ingrid:  053-8900105

Email:
Info@zelfkinderergo.nl

Adres:
Roomweg 178
7523 BT Enschede

Samenwerking Kinderteam Kidsclinic en anderen
We maken deel uit van het kinderteam Kidsclinic aan de Roomweg 180 en werken hierin intensief samen met

 • logopedisten van Logopedie in Enschede
 • kinderfysiotherapeuten van Fitclinic
 • kinderdiëtisten van Diëtistenpraktijk Twente
 • kinderpsychologen en behandelaars van Helios Kind & Jeugd
 • kinderpodotherapeuten van Voetencentrum Wender

www.kidsclinic.nl

Samenwerking team voor moeilijke eters
Wij maken ook deel uit van het team voor moeilijke eters. Hierin werken wij samen met

 • kinderdiëtisten van Diëtistenpraktijk Twente
 • opvoedondersteuner Lydia van Haren van ACTOO-Twente
 • prélogopedist Milou Derkman van BEO Logopedie.

Samenwerking anderen

 • DCD-team van Centrum voor Revalidatie Roessingh
 • Scholen in de regio Enschede
 • Behandelaars van andere praktijken en instellingen