Home

Tijdelijke aanmelding-stop

Wij behandelen kinderen tussen de 0 tot 18 jaar, die in de gemeente Enschede wonen en in Enschede op school/ PSZ/KDV zitten. (We behandelen geen kinderen die in andere gemeentes wonen of buiten de gemeente Enschede op school zitten.)

I.v.m. de vele aanmeldingen hebben wij besloten om tijdelijk een aanmelding-stop in te lassen. Dit betekent dat u in ieder geval de aankomende tijd tot 16-02-2023 uw kind niet kunt aanmelden bij onze praktijk. Wij hopen met deze vervelende maatregel onze wachtlijst te kunnen verkorten.  

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, houdt dan deze website in de gaten. Wanneer aanmelden weer mogelijk is, zullen we dit hierop vermelden. 

 

Update over het Corona-virus en kinderergotherapie 

·       Er is sprake van een gezondheidscheck, net zoals het naleven van de hygiënemaatregelen.

·       Tegelijkertijd blijft 1,5 meter afstand de norm. Het maximaal aantal mensen binnen onze behandelruimte is 2 volwassenen (waaronder de kinderergotherapeut) en 1 kind.

De gezondheidscheck:  voor de gezondheidscheck verwijzen wij naar de site van het RIVM.

Voor  de kinderergotherapie-behandeling bekijken we samen met u als ouder hoe we de behandeling op een veilige en goede manier vorm kunnen geven:

 • Gesprekken met ouders, leerkrachten en behandelingen die via beeldbellen mogelijk zijn, doen we in overleg op afstand via beeldbellen;
 • Behandelingen vinden plaats op de praktijk of (wanneer dit geïndiceerd is) thuis;
 • Wanneer u met uw kind naar de praktijk komt, dienen u en uw kind nog steeds de anderhalve meter maatregel en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen;
 • Wij zorgen ervoor dat op de praktijk  de hygiëne maatregelen  vanuit het RIVM worden gevolgd.  We vragen u om de aanwijzingen op de praktijk op te volgen.
 • Er is tijdens de behandeling maximaal 1 ouder aanwezig.
 • Neem geen broertjes of zusjes mee naar de praktijk. 
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg zodat het niet te druk wordt in de wachtkamer. 

Observaties op scholen en kinderdagverblijven zijn  wat ons betreft mogelijk, wanneer de scholen en kinderdagverblijven dit aangeven. 

Beeldbellen en kinderergotherapie 

Inmiddels hebben we gedurende lange tijd positieve ervaringen met behandelen via video-bellen.  De ziektekostenverzekeraars vergoeden zowel het video-bellen als ook telefonische consulten. In overleg doen we afspraken via video-bellen. Video-bellen doen wij bij voorkeur middels Google Meet . Uw kinderergotherapeut zal toelichten hoe dit in zijn werking gaat.

Voor algemene informatie over het Corona-virus zie verder op onze pagina Update Corona

Onze praktijk

Welkom op de website van Zelf! Kinderergo, praktijk voor kinderergotherapie in Enschede.  Wij zijn een team van 2 ervaren  kinderergotherapeuten en werken inmiddels 14 jaar in de eerste lijn. Voordat we de praktijk zijn gestart, hebben we allebei 15 jaar gewerkt op de kinderafdeling van een revalidatiecentrum. 

Ons team bestaat uit Christine Dorenbusch en Ingrid de Haan. Wij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar, die problemen ondervinden in het dagelijks handelen. Wij werken samen aan zelfstandigheid. De kinderergotherapie in onze praktijk is laagdrempelig en van hoge kwaliteit. We zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en als specialist kinderergotherapie in het Register Kinderergotherapie. 

Contact
Christine:  053-7113655 
Ingrid:  053-8900105

Email:
Info@zelfkinderergo.nl

Adres:
Roomweg 178
7523 BT Enschede

Samenwerking Kinderteam Kidsclinic en anderen
We maken deel uit van het kinderteam Kidsclinic aan de Roomweg 180 en werken hierin intensief samen met

 • logopedisten van Logopedie in Enschede
 • kinderfysiotherapeuten van Fitclinic
 • kinderdiëtisten van Diëtistenpraktijk Twente
 • kinderpsychologen en behandelaars van Helios Kind & Jeugd
 • kinderpodotherapeuten van Voetencentrum Wender

www.kidsclinic.nl

Samenwerking team voor moeilijke eters
Wij maken ook deel uit van het team voor moeilijke eters. Hierin werken wij samen met

 • kinderdiëtisten van Diëtistenpraktijk Twente
 • opvoedondersteuner Lydia van Haren van ACTOO-Twente
 • prélogopedist Milou Derkman van BEO Logopedie.

Samenwerking anderen

 • DCD-team van Centrum voor Revalidatie Roessingh
 • Scholen in de regio Enschede
 • Behandelaars van andere praktijken en instellingen