Privacy Reglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliƫnt.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd: het privacyreglement:

 1. Behalve de ergotherapeut die uw kind behandelt kan ook een beperkt aantal andere personen toegang hebben tot uw gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de ergotherapiepraktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. U hebt het recht om de gegevens die over uw kind  zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelend ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw kind worden in het dossier van uw kind opgeslagen.
 4. De gegevens van uw kind worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden.
 5. De gegevens van uw kind worden pas verstrekt aan derden nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven in het toestemmingsformulier dat uw ergotherapeut hiervoor hanteert. U kunt in het formulier ook aangeven of uw ergotherapeut informatie op mag vragen bij derden. (zie bijlage)
 6. Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoogstaand peil te houden moet wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Het kan voorkomen dat de ergotherapeut wordt gevraagd specifieke gegevens aan te leveren voor onderzoeksdoeleinden. Om de privacy van uw kind te waarborgen zullen deze gegevens nooit tot uw kind te herleiden zijn. De ergotherapeut zal enkel geanonimiseerde gegevens ter beschikking stellen.
  Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van gegevens van uw kind voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat mededelen aan uw ergotherapeut.
 7. De gegevens worden niet aan derden verstrekt in geval van overlijden van uw kind.
 8. Na afloop van de behandeling van uw kind worden de  gegevens van uw kind voor een periode van 10 jaar gearchiveerd. Ook tijdens deze periode geldt dit privacyreglement. Na afloop van de periode van 10 jaar worden de gegevens van uw kind zorgvuldig vernietigd.
 9. Indien u van mening bent dat de ergotherapeut niet op de juiste manier met de gegevens van uw kind omgaat dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.